Chính sách bảo mật

Với Vet Vet English, bạn có thể học hỏi từ những giảng viên được đào tạo tiếng Anh bài bản với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

VetVetEnglish (sau đây gọi là "chúng tôi") hỗ trợ bảo mật dữ liệu cá nhân bằng cách tạo ra một hệ thống bảo mật dữ liệu cá nhân, thiết lập chính sách quyền riêng tư sau đây và đảm bảo rằng tất cả đội ngũ nhân sự hiểu giá trị của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và hoàn toàn lưu tâm đến những gì họ làm.

①Quản lý thông tin cá nhân

Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được xác minh và cập nhật, cũng như ngăn chặn truy cập trái phép, lạm dụng hoặc giả mạo thông tin, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, như xây dựng và duy trì hệ thống bảo mật, phát triển hệ thống quản lý và đào tạo chuyên sâu những kiến thức này với đội ngũ nhân sự. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ và quản lý chặt chẽ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

②Sử dụng dữ liệu cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng để liên lạc trực tiếp, trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về trung tâm của chúng tôi.

③Nghiêm cấm chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ xử lý một cách có trách nhiệm thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng và không bao giờ cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau: ・Nếu có sự cho phép của khách hàng. ・Chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. ・Quy định luật pháp yêu cầu cung cấp thông tin.

④Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp bảo vệ có thể để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân.

⑤Sửa đổi thông tin khách hàng

Sau khi xác minh thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ phản hồi những yêu cầu của khách hàng liên quan tới truy cập, cập nhật hoặc loại bỏ thông tin cá nhân.

⑥Giám sát và tuân thủ các yêu cầu pháp lý cũng như chuẩn mực cộng đồng

Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc hiện hành và các quy định khác tại Nhật Bản liên quan đến thông tin cá nhân trong phạm vi quyền hạn của trung tâm. Chúng tôi cũng sẽ liên tục đánh giá và củng cố các nội dung có trong chính sách này.

\ 日本人カウンセラーに相談できる /

無料体験レッスンに申し込む  >

MENU
PAGE TOP